نمایندگانی که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را نمی‌دانند

  شاید دفاع از حق مردم، نخستین شعاری باشد که هر کسی می خواهد به پستی برسد، بتوان از زبان

بیشتر بخوانید