علیرغم کشتار مردم در سوریه روز جمعه تظاهرات میلیونی شکل گرفت

به گزارش تحول سبز  مردم سوریه روز جمعه بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و علیه دیکتاتوری بشار اسد شعار دادند.

بیشتر بخوانید