تشکیل شورای ملی مخالفان بشار اسد در ترکیه و تداوم اعتراضات در سوریه

اعضای اوپوزیسیون سوریه تشکیل یک شورای ملی را برای بوجود آوردن جبهه واحدی در برابر بشار اسد رییس جمهوری، اعلام

بیشتر بخوانید