صادق خرازی: ضربه‌ای که از روس‌ها خورد‌ه‌ایم از آمریکایی‌ها نخوردیم

صادق خرازی: ضربه‌ای که از روس‌ها خورد‌ه‌ایم از آمریکایی‌ها نخوردیم   صادق خرازی، سفیر دولت خاتمی در فرانسه می‌گوید روسیه

بیشتر بخوانید