بازداشت سلام‌ ریگی، از رهبران گروه تروریستی جیش العدل

سلام ریگی، از رهبران گروه تروریستی «جیش العدل» در پاکستان بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سلام ریگی، یکی

بیشتر بخوانید