داعش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کرد

نیروهای داعش یا «خلافت اسلامی» روز پنجشنبه تصرفات خود را در شمال عراق گسترش دادند و شهر «قره قوش» یا «بخدیدا»

بیشتر بخوانید