در روزهای اخیر تولیدکنندگان قیمت محصولات لبنی را به صورت روزانه افزایش می‌دهند.

در روزهای اخیر تولیدکنندگان قیمت محصولات لبنی را به صورت روزانه افزایش می‌دهند.     به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان

بیشتر بخوانید