در روزهاي اخير توليدكنندگان قيمت محصولات لبني را به صورت روزانه افزايش مي‌دهند.

در روزهاي اخير توليدكنندگان قيمت محصولات لبني را به صورت روزانه افزايش مي‌دهند.     به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان

بیشتر بخوانید