نصب بنرهای تبلیغاتی در تهران برای «تخریب» مذاکرات ایران و آمریکا

بنرهایی که به نظر می‌رسد هدف از آنها، «تخریب» مذاکرات ایران و آمریکا باشد، از روز دوشنبه در اکثر تقاطع‌ها

بیشتر بخوانید