محمد جواد ظریف لغو تحریم ها را امری دشوار خواند

با گذشت نزدیک به یکسال از ورود دولتمردان یازدهم به مذاکرات هسته ای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت یازدهم، رفع

بیشتر بخوانید