مشاور احمدی‌‌نژاد “تهديد به ترور شد”

مشاور احمدی‌‌نژاد “تهديد به ترور شد”   علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران گفت به ترور تهديد شده

بیشتر بخوانید