مشاور احمدی‌‌نژاد “تهدید به ترور شد”

مشاور احمدی‌‌نژاد “تهدید به ترور شد”   علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران گفت به ترور تهدید شده

بیشتر بخوانید