تخریب شهر اشکانی هترا در دل ایرانشهر به دست داعش

داعش تخریب شهر اشکانی هترا در دل ایرانشهر را آغاز کرد بازمانده‌های شهر و محوطه باستانی هَترا در ۲۹۰ کیلومتری

بیشتر بخوانید

مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس، میراث جهانی یونسکو

مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس، میراث جهانی یونسکو   مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس ایران در فهرست میراث

بیشتر بخوانید