پاداش به قطر برای برداشت حق ایران در پارس جنوبی; پروازهای داخلی به قطر واگذار می شود

پیشتر در خبرها آمده بود که برداشت قطری ها از میدان گازی مشترک در پارس جنوبی چندین برابر برداشت ایران

بیشتر بخوانید