روحانی دستور بررسی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرد

سرپرست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد که این شورا باید به کلیه ایرانیان اعم از یهودیان،

بیشتر بخوانید