آمارهای متناقض دولت روحانی درباره پایان پروژه‌های نیمه تمام

در حالی‌که معاون اجرایی رییس جمهوری ایران پیشتر زمان لازم برای اتمام ۷۵ هزار پروژه‌ نیمه تمام در ایران را

بیشتر بخوانید