بيش از يک ميليون نفر از کارگران ساختمانی نمی‌توانند سبد کالايی دولت را دريافت کنند

“اکبر شوکت” رئيس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشورمی‌گويد بيش از يک ميليون نفر از کارگران ساختمانی نمی‌توانند سبد کالايی

بیشتر بخوانید