کشف کتیبه داریوش بزرگ در قفقاز شمالی

کاوش های باستان شناسان روسی منجر به کشف بقایای معماری و یک لوح سنگی با کتیبه‌ای به خط میخی پارسی

بیشتر بخوانید