برکناری معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به دلیل اظهارات مربوط به قتل فرخنده

رئیس جمهوری افغانستان، سیمین حسن‌زاده، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور را به دلیل نظری که در زیر یک پست

بیشتر بخوانید