در حاشیه زلزله وان و پیامدهای آن از بم تا وان

  سالار سیف الدینی اعتماد- ۱۵ آبان ۱۳۹۰ زمین‌لرزه شهر وان در اوایل فصل سرما مصیبت دیگری بود که بر

بیشتر بخوانید