نشست “روابط ترکیه و آذربایجان و دورنمای آینده” در آنکارا برگزار شد.

 نشست “روابط ترکیه و آذربایجان و دورنمای آینده” در آنکارا برگزار شد. به گزارش  ” تی ار تی ” ترکیه

بیشتر بخوانید