در پی خواست معترضان، معروف البخیت نخست وزیر اردن از مقام خود استعفا داد

به گزارش العربیه منابع دولتی اعلام کردند معروف البخیت نخست وزیر اردن روز دوشنبه ۱۷ – ۱۰ – ۲۰۱۱ از

بیشتر بخوانید