دبير جامعه اصناف بازار: دولت به آنچه وعده می‌دهد عمل نمی‌کند

دبير جامعه اصناف بازار: دولت به آنچه وعده می‌دهد عمل نمی‌کند   دبير جامعه اصناف بازار اعلام كرد: دولت پيش

بیشتر بخوانید