رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی بازداشت شد

رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی بازداشت شد     رشید اسماعیلی، عضو شورای سیاست گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت بازداشت شد.

بیشتر بخوانید