تجمعی دیگر در اعتراض به توافقنامه «ژنو»

منتقدان توافقنامه «ژنو» خود را برای برگزاری تجمعی «دانشجویی» مقابل مجلس آماده می‌کنند. مهدی زینالو، دبیر کمیته دانشجویی «حفظ و

بیشتر بخوانید