وزیر نفت: برای جبران کاهش بهای نفت، مالیات را زیاد می‌کنیم

با کاسته شدن حدود ۲۰ درصد از قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در بودجه‌بندی دولت، وزیر نفت ایران گفت که دولت در

بیشتر بخوانید