انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم رفت

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری گفت انتخابات به دور دوم راه یافته وعبدالله عبدالله،

بیشتر بخوانید