زنگ بیداری در روسیه؛ دورنمای شکست حزب حاکم در انتخابات دوما

نویسنده: حسن بهشتی‌پور // ایراس: هرچند حزب روسیه متحد در انتخابات یکشنبه روسیه به عنوان حزب پیروز معرفی شده، اما‌ آمارها نشان می‌دهد که این حزب اولاً به نتایج مورد انتظار خود نرسیده و ثانیاً‌ از شمار کرسی‌های آن نسبت به دومای پنجم کاسته شده است. کاهش کرسی‌های حزب روسیه متحد که پوتین در رأس آن قرار دارد را می‌توان زنگ خطری برای انحصار قدرت تیم پوتین بر روسیه دانست که می‌تواند در آینده و با بروز بحران‌هایی در این کشور از جمله بحران اقصادی تشدید نیز شود.

بیشتر بخوانید