نماینده مجلس ملی ترکیه: آمریکا و اسراییل در بمباران اولودره نقش داشتند

نماینده مجلس ملی ترکیه:   آمریکا و اسراییل در بمباران اولودره نقش داشتند   نماینده شهر کردنشین “اغدیر” در مجلس ملی

بیشتر بخوانید