در پی عدم تحقق وعده ها ی دولت ;محصولات چایکاران در حال نابودی است

رئیس اتحادیه چایکاران اعلام کرد:” چایکاران به‌دلیل پرداخت‌نشدن مطالباتشان در بد‌ترین شرایط اقتصادی قرار دارند، به طوریکه برخی از کشاورزان

بیشتر بخوانید