مذاکرات بغداد بی نتیجه پایان یافت، ادامه گفتگو ها در مسکو

مذاکرات بغداد بی نتیجه پایان یافت، ادامه گفتگو ها در مسکو   در نهایت بعد از دو روز گفت و گوهای

بیشتر بخوانید