حمله به تاسیسات هسته ای ايران، حمله به “داشته‌های ملت ایران” است

مسوول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در واکنش به احتمال حمله‌ی اسراییل به نیروگاههای هسته ای ایران، اظهارات جنگ‌طلبانه‌ی مقامات

بیشتر بخوانید