تجمع سیاسی تاکسی‌داران علیه دولت روحانی

نخستین تجمع «صنفی‌ـ‌سیاسی» علیه دولت حسن روحانی از سوی گروهی از تاکسی‌داران مقابل نهاد ریاست جمهوری و استانداری خراسان رضوی

بیشتر بخوانید