محاکمه نشدن اتباع مجرم روسیه خلاف تمام موازین حقوقی کشور

اجرای قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر، که در نوامبر ۱۹۹۴ بین مقامات ایران و روسیه به امضا رسید، پس از خلف

بیشتر بخوانید