انتصاب فرمانده ارتش ترکیه توسط رییس جمهور این کشور

کمتر از یک روز پس از استعفای دسته جمعی فرماندهان نظامی ترکیه، عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور، ژنرال نجدت اوزل را به فرماندهی نیروهای زمینی و کفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش این کشور منصوب کرد.

بیشتر بخوانید