سخنگوی وزارت امور خارجه: تعلق تاریخی جزایر سه گانه به ایران واقعیتی انکار ناپذیر است

سخنگوی وزارت امور خارجه  با اشاره به اظهارات وزیر خارجه دولت امارات عربی متحده در خصوص جزایر سه گانه ایرانی

بیشتر بخوانید