سنای آمریکا خواستار توضیح مقامهای اطلاعاتی آن کشور درباره توافق ژنو با ایران شد

روسای سه کمیته در مجلس سنای آمریکا روز جمعه از مقام‌های اطلاعاتی این کشور خواستند در مورد میزان همراهی ایران

بیشتر بخوانید