ملی‌پوش شمیشربازی ایران در سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته‌ شد

به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست به نقل از ایسنا، حامد صداقتی، ملی‌پوش شمشیربازی اسلحه اپه ایران توسط اشرار به

بیشتر بخوانید