۱۱ میلیون نفر در انتظار تحقق وعده‌ها انتخاباتی روحانی

با نزدیک شدن به پایان سال سناریوی تکراری مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آینده به اره افتاده

بیشتر بخوانید