آمریکا به دنبال افزایش حضور نظامی در خلیج‌فارس

در حالی که دولتمردان یازدهم خشنود از توافقنامه ژنو تلاش دارند نگاهی پیروزمندانه به این توافقنامه و دور جدید مذاکرات

بیشتر بخوانید