توسعه میادین مستقل نفتی با دستور زنگنه متوقف شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبق دستور آقای زنگنه تمام قراردادهایی که وزارت نفت با پیمانکاران برای توسعه میادین مستقل

بیشتر بخوانید