امام علی رحمان: تاجیکستان خانه دوم ایرانیان است

به گزارش ایراس رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با هیئت پارلمانی ایران به ریاست علی لاریجانی گفت که این کشور

بیشتر بخوانید