محمدعلی دادخواه به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت شغلی محکوم شد

محمدعلی دادخواه، وکیل پرونده‌هایی چون دانشجویان امیرکبیر در قضیه کاریکاتورهای موهن، فعالان ملی مذهبی، دراویش گنابادی و یوسف ندرخانی کشیش

بیشتر بخوانید