روحانی:‌ دولت فشارهای محفلی بر دانشگاه را نخواهد پذیرفت

حسن روحانی،‌ رییس جمهور یازدهم،‌ روز دوشنبه از وزارت اطلاعات خواست تا به دانشجویان و دانشگاهیان اعتماد کند و تاکید

بیشتر بخوانید