ترکیه می خواهد صاحب خاورمیانه شود؟

ترکیه می خواهد صاحب خاورمیانه شود؟ خبر ترک به قلم اوزجان تیکیت نوشت: احمد داووداوغلو، وزیر امور خارجه در سخنان

بیشتر بخوانید