روایتی تلخ از تبدیل چشم زلال ایران به شوره زار

“کمال سعادت” غمگینانه به صدها مشتری نگاه می کند و می داند که دیگر نمی تواند انها را سوار قایق خود کند تا آنها بتوانند از یک اخر هفته بهاری در کنار دریاچه ارومیه لذت ببرند.

بیشتر بخوانید