بررسی مؤلفه‌های اطلاعاتی قدرت برای استراتژی امنیت ملی آمریکا

گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، انجمن «کلاغ‌های پیر»‌ با انتشار مقاله‌ای دست به بررسی مؤلفه‌های اطلاعاتی قدرت برای استراتژی امنیت

بیشتر بخوانید