سازمان انرژی اتمی ایران: فعالیت هسته‌ای نه “کاهش” یافته و نه “تعطیل شده”

سخنگوی “سازمان انرژی اتمی ایران” با رد وقفه در برنامه هسته‌ای “هرگونه کاهش یا تعطیل شدن فعالیت‌های هسته‌ای” را رد

بیشتر بخوانید