شاهین زینعلی از حق ملاقات حضوری و مرخصی محروم است

به گزارش هرانا  شاهین زینعلی روزنامه نگار، فعال دانشجویی و از اعضای حزب پان ایرانیست در بند ۳۵۰ زندان اوین

بیشتر بخوانید