واگذاری مسولیت مذاکرات هسته ای به وزارت امور خارجه

حسن روحانی مسولیت مذاکرات هسته ای را به وزارت امور خارجه واگذار کرد روز پنجشنبه، ١٤ شهریور، پایگاه اطلاع رسانی

بیشتر بخوانید