پیشروی ارتش اسرائیل در صحرای سینا «برای مقابله با موج مهاجران»

پیشروی ارتش اسرائیل در صحرای سینا «برای مقابله با موج مهاجران»     همزمان با ادامه عملیات ارتش مصر علیه

بیشتر بخوانید