موج اعتراضی به مدیران صدای آمریکا به دلیل دعوت از قوم گرایان و تجزیه طلبان در پوشش جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ

بیش از ۱۲۰ تن از پژوهشگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی و حقوق بشر و کاربران فضای مجازی با نگارش نامه ای

بیشتر بخوانید